Dla pacjenta

Aby skorzystać z naszych usług, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją. Zachęcamy do zapoznania się z zakładką "warto wiedzieć", w której znajdą Państwo linki do obowiązujących aktów prawnych i innych przydatnych informacji.

Termin wizyt ustalane są indywidualnie:

  • telefonicznie:  tel. 8.00 – 18.00  tel.  +48 514 908 300, +48 509 722 271, +48 660 499 599
  • lub osobiście w gabinecie w godzinach pracy Zespołu Gabinetów Psychiatryczno-Psychologicznych
Na wizytę należy zgłosić się z:

  • dokumentem tożsamości ze zdjęciem,
  • potwierdzeniem ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ lub Europejska Karta Ubezpieczenia – niezbędne do wystawiania recept na leki refundowane),
  • posiadanymi dokumentami medycznymi (karty informacyjne leczenia szpitalnego, senatoryjnego, wyniki badań, w przypadku dzieci i młodzieży świadectwa szkolne, opinie psychologiczne i pedagogiczne będące w posiadaniu),
  • dzieci i młodzież do lat 18 na wizytę zgłaszają się w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego,
  • posiadanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
  • posiadaną decyzją o świadczeniach rentowych lub rehabilitacyjnych.

W sekcji „Informacje prawne” znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące aktów prawnych, regulujących leczenie oraz postępowanie w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi, z niedorozwojami umysłowymi, uzależnionymi od alkoholu.