Dla pacjenta

Aby skorzystać z naszych usług, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją. Zachęcamy do zapoznania się z zakładką "warto wiedzieć", w której znajdą Państwo linki do obowiązujących aktów prawnych i innych przydatnych informacji.

Termin wizyt ustalane są indywidualnie:

 • telefonicznie:  tel. 8.00 – 18.00  tel.  +48 514 908 300, +48 509 722 271, +48 660 499 599
 • lub osobiście w gabinecie w godzinach pracy Zespołu Gabinetów Psychiatryczno-Psychologicznych

Szanowni Pacjenci,

od dnia 01.03.2024 wizyty w formie on-line, będą się odbywać wyłącznie po wcześniejszym opłaceniu wizyty. Może to zrobić przelewem, BLIK, lub osobiście w PSYCHOMedical.

W tytule przelewu proszę wpisać kiedy jest termin wizyty, nazwisko lekarza oraz nazwisko i imię Pacjenta.
Nasza prośba spowodowana jest znacznymi zaległościami ze strony Pacjentów, za wizyty przeprowadzane w tej formie.
--
Z wyrazami szacunku, Jolanta Klemens

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.

Porada dla pacjenta przed wizytą u lekarza

Rozporządzenie Ministra Zdrowia, które weszło w życie 2 sierpnia 2023, utrudniło wystawianie recept na niektóre leki.

Jeśli masz wizytę u lekarza i przewidujesz, że ten może zalecić Ci stosowanie leków uspokajających, nasennych, psychostymulujących lub silnych leków przeciwbólowych (jak opioidy) zapoznaj się z poniższą instrukcją:

 • Korzystasz już z Internetowego Konta Pacjenta (IKP) - przed wizytą u lekarza zaloguj się do swojego konta i sprawdź czy w IKP podany jest aktualny numer telefonu. Nie zapomnij zabrać telefonu, będzie on potrzebny do upoważnienia lekarza do informacji w IKP - bez tego nie wypisze recepty.
 • Nie korzystałeś jeszcze z IKP - wizyta przebiegnie jak kiedyś.
  Masz IKP i mimo to nie udało się wystawić e-recepty. Lekarz najpewniej wyda Ci receptę papierową. Pamiętaj, że recepty te nie funkcjonują od 3 lat, zatem może być problem z ich realizacją w aptece. Receptę papierową zanieś do apteki w oryginale, nie ma ona czterocyfrowego kodu, nie znajdziesz jej na stronie pacjent.gov.pl ani w aplikacji mojeIKP.
Na wizytę należy zgłosić się z:

 • dokumentem tożsamości ze zdjęciem,
 • potwierdzeniem ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ lub Europejska Karta Ubezpieczenia – niezbędne do wystawiania recept na leki refundowane),
 • posiadanymi dokumentami medycznymi (karty informacyjne leczenia szpitalnego, senatoryjnego, wyniki badań, w przypadku dzieci i młodzieży świadectwa szkolne, opinie psychologiczne i pedagogiczne będące w posiadaniu),
 • dzieci i młodzież do lat 18 na wizytę zgłaszają się w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego,
 • posiadanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
 • posiadaną decyzją o świadczeniach rentowych lub rehabilitacyjnych.

W sekcji „Informacje prawne” znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące aktów prawnych, regulujących leczenie oraz postępowanie w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi, z niedorozwojami umysłowymi, uzależnionymi od alkoholu.