Cennik Usług PSYCHOMedical

CENNIK PSYCHOMedical

(ważny od 01.01.2020)

 

Wizyty lekarskie:

 

Psychiatryczna dla dorosłych 18+ 

pierwszorazowa/diagnostyczna, po przerwie powyżej 12 miesięcy 220 zł

druga i kolejna 160 zł

Psychiatryczna dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.

pierwszorazowa/diagnostyczna, po przerwie powyżej 12 miesięcy 230 zł

druga i kolejna 180 zł

Wydanie zaświadczenia lekarskiego poza wizytą lekarską

(wymagające dodatkowego czasu na opracowanie)  160 - 200 zł

Specjalista neurolog

160 zł

Specjalista kardiolog, internista

 160 zł 

Wizyta domowa

(cena zależna od miejsca zamieszkania Pacjenta/pobytu Pacjenta) 450 – 550 zł

Wizyta u psychologa:

 Diagnostyczna, terapeutyczna 140 zł

Terapia par – sesja terapeutyczna 280 zł

Trening umiejętności społecznych  -  zajęcia w grupie dla 6 osób 110 zł / 1 sesja

Konsultacja psychiatryczna kwalifikacyjna do treningu umiejętności społecznych 220 zł

 

Badanie psychologiczne:

Badanie psychotechniczne dla kierowców –

cena zależna od rodzaju badania  100 zł - 300 zł

Badanie psychologiczne  - pozwolenie na posiadanie broni 

cena     199 zł

Test Wechsler’a / Ravena 

280 zł

Test MMPI

280 zł

Test – triada organiczna

140 zł

Inne badania do ustalenia osobiście.
Cena badania obejmuje wykonanie, opracowanie wyników i wydanie ich na piśmie.

Coaching w zakresie kompetencji miękkich  - 

sesja 140 zł

 

Na wniosek pacjenta lub przedstawiciela ustawowego pierwsza kopia dokumentacji medycznej -bezpłatnie.

Pozostałe opłaty:

Kserokopia,wydruk potwierdzonej 1 strony dokumentacji medycznej

30 gr

Odpis, wyciąg  potwierdzonej 1 strony dokumentacji medycznej

9,50 zł

 

Wizyta recepturowa – recepta jest wydawana Pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej,
bez przeprowadzenia osobistego badania zgodnie z zaleceniami

150 – 170 zł

 

Wezwanie do zapłaty – koszt wizyty + koszt obsługi administracyjnej 80 zł
+ koszt przesyłki (wg aktualnie obowiązujących stawek pocztowych)

Iniekcja zlecona w trakcie wizycie lekarskiej PSYCHOMedical

bezpłatnie

inne iniekcje 20 zł

Wydanie duplikatu za zgubioną książeczkę wizyt

5 zł

PSYCHOMedical posiada punkt pobrań badań laboratoryjnych.

Materiał do badań pobieramy na miejscu.

Cennik badań laboratoryjnych znajduje się w rejestracji PSYCHOMedical.

Dla Pacjentów PSYCHOMedical  - 15 % na wszystkie badania laboratoryjne