Cennik Usług PSYCHOMedical

CENNIK PSYCHOMedical

Nr rachunku bankowego: 58 1140 2004 0000 3302 7555 7548

 

Wizyty lekarskie:

 

Psychiatryczna dla dorosłych 18+ 

pierwszorazowa/diagnostyczna, po przerwie powyżej 12 miesięcy 250 zł

druga i kolejna 180 zł

 

Kwalifikacyjna – włączenie leczenia esketaminą*

360 zł

Podanie esketaminy

ok. 480 zł + cena esketaminy

 

Psychiatryczna dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.

pierwszorazowa/diagnostyczna, po przerwie powyżej 12 miesięcy 320 zł

druga i kolejna 200 zł

Wydanie zaświadczenia lekarskiego poza wizytą lekarską

(wymagające dodatkowego czasu na opracowanie)  200 zł

Specjalista neurolog

180 zł

Specjalista kardiolog, internista

 180 zł

Wizyta domowa

(cena zależna od miejsca zamieszkania Pacjenta/pobytu Pacjenta) 450 – 550 zł

Wizyta u psychologa:

  Diagnostyczna, terapeutyczna

150 zł

Terapia par – sesja terapeutyczna

jeden terapeuta 200 zł / dwóch terapeutów 300 zł

Trening umiejętności społecznych  -  zajęcia w grupie dla 6 osób

110 zł / 1 sesja

Konsultacja psychiatryczna kwalifikacyjna do treningu umiejętności społecznych

220 zł

 

Badanie psychologiczne:

Badanie psychotechniczne dla kierowców –

cena zależna od rodzaju badania  100 zł - 300 zł

Badanie psychologiczne  - pozwolenie na posiadanie broni 

cena     199 zł

Test Wechsler’a / Ravena 

380 zł

Test MMPI

380 zł

Test –  badanie inne testowe – 50min**

180 zł

Inne badania do ustalenia osobiście.
Cena badania obejmuje wykonanie, opracowanie wyników i wydanie ich na piśmie.

 

Coaching w zakresie kompetencji miękkich

sesja 150 zł

 

Na wniosek pacjenta lub przedstawiciela ustawowego pierwsza kopia dokumentacji medycznej

bezpłatnie

Kserokopia, wydruk potwierdzonej 1 strony dokumentacji medycznej

0,35 zł

Odpis, wyciąg  potwierdzonej 1 strony dokumentacji medycznej

10,30 zł

Wizyta recepturowa – recepta jest wydawana Pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej, bez przeprowadzenia osobistego badania zgodnie z zaleceniami

180 zł

Wezwanie do zapłaty – koszt wizyty + koszt obsługi administracyjnej 80 zł
+ koszt przesyłki (wg aktualnie obowiązujących stawek pocztowych)

Iniekcja zlecona w trakcie wizycie lekarskiej PSYCHOMedical

bezpłatnie

Iniekcja dla Pacjenta zgodnie ze zleceniem zewnętrznym

20 zł

Wydanie duplikatu za zgubioną książeczkę wizyt

5 zł

PSYCHOMedical posiada punkt pobrań badań laboratoryjnych

Materiał do badań pobieramy na miejscu.

Cennik badań laboratoryjnych znajduje się w rejestracji PSYCHOMedical.

Dla Pacjentów PSYCHOMedical  - 15 % na wszystkie badania laboratoryjne

 

* szczegóły na stronie www.psychomedical.info/spravato/