Cennik Usług PSYCHOMedical

CENNIK PSYCHOMedical

Nr rachunku bankowego: 58 1140 2004 0000 3302 7555 7548

Wizyty lekarskie:

Psychiatryczna dla dorosłych 18+ 

pierwszorazowa/diagnostyczna, po przerwie powyżej 12 miesięcy


lek. med. Jolanta Klemens 400 zł

lek. med. Sławomir Danecki 370 zł

lek. med. Anna Bugajska 370 zł

druga i kolejna


u wszystkich lekarzy 280 zł

Psychiatra dla dzieci i młodzieży

pierwszorazowa/diagnostyczna, po przerwie powyżej 12 miesięcy 470 zł

druga i kolejna 370 zł

Kwalifikacyjna – włączenie leczenia esketaminą*

700 zł

Podanie esketaminy

ok. 700 zł + cena esketaminy

Wydanie zaświadczenia lekarskiego poza wizytą lekarską

(wymagające dodatkowego czasu na opracowanie)  260 zł

Wizyta domowa

(cena zależna od miejsca zamieszkania Pacjenta/
pobytu Pacjenta) 650 – 750 zł

Wizyta u psychologa:

Diagnostyczna, terapeutyczna

220 zł

Terapia par ( 1 terapeuta )

300 zł

Badanie psychologiczne:

Test Wechsler’a / Ravena 

490 zł

Test MMPI

490 zł

Test –  badanie inne testowe

260 zł

Inne badania do ustalenia osobiście.
Cena badania obejmuje wykonanie, opracowanie wyników i wydanie ich na piśmie.

Coaching w zakresie kompetencji miękkich

sesja 200 zł

Na wniosek pacjenta lub przedstawiciela ustawowego pierwsza kopia dokumentacji medycznej

bezpłatnie

Kserokopia, wydruk potwierdzonej 1 strony dokumentacji medycznej

0,45 zł

Wizyta recepturowa – recepta jest wydawana Pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej, bez przeprowadzenia osobistego badania zgodnie z zaleceniami

260 zł

Ponowne wystawienie recepty – z przyczyn nie leżących po stronie lekarza

50 zł**

Wezwanie do zapłaty – koszt wizyty + koszt obsługi administracyjnej 80 zł
+ koszt przesyłki (wg aktualnie obowiązujących stawek pocztowych)

Iniekcja zlecona na wizycie lekarskiej

bezpłatnie

inne iniekcje

40 zł

Wydanie duplikatu za zgubioną książeczkę wizyt

10 zł

PSYCHOMedical posiada punkt pobrań badań laboratoryjnych

Materiał do badań pobieramy na miejscu.

Cennik badań laboratoryjnych znajduje się w rejestracji PSYCHOMedical.

Dla Pacjentów PSYCHOMedical  - 15 % na wszystkie badania laboratoryjne

* szczegóły na stronie www.psychomedical.info/spravato/

** pominięcie terminu realizacji recepty, niewykupienie wszystkich zleconych opakowań leków itp.