KIEDY DZIECKO CHORUJE

Więź rodziców z dzieckiem jest niezaprzeczalna. Kiedy dziecko się śmieje, śmiejemy się razem z nim, kiedy płacze, odczuwamy jego smutek równie mocno, kiedy odnosi sukcesy duma przepełnia całe ciało rodzica. Co jednak kiedy dziecko zaczyna chorować?

W obliczu schorzeń czy zaburzeń o podłożu psychicznym rodzice stają się bezsilni. Poszukują pomocy, czytają miliony, często sprzecznych ze sobą, publikacji, koncentrują się całkowicie na swoim dziecku. Sami analizują swoje działania, każdy potencjalny błąd wychowawczy, który mógł być początkiem/przeoczeniem/bagatelizacją choroby.

Pamiętaj jednak, Rodzicu, że tak jak Ty odczuwasz emocje swojego dziecka, tak i Ono odczuwa Twoje poczucie winy, zagubienie, osamotnienie, zmęczenie aż po złość i frustrację. Cała gama uczuć, które rzutują nie tylko na stan psychiczny dorosłego, ale i nastolatka. Zatracając się w poszukiwaniu pomocy rodzice często zapominają o sobie.

Dlatego, Rodzicu, pamiętaj, że kiedy dziecko choruje:

  • w obliczu choroby dziecka nie jesteś sam;
  • aby zapewnić swojemu dziecku niezbędne w walce z chorobą poczucie bezpieczeństwa, musisz sam zapewnić sobie wsparcie;
  • nie rozpamiętuj swoich potencjalnych błędów wychowawczych, skoncentruje się na tym, co możesz zrobić w tej chwili;
  • nie bój się pytać i szukać pomocy;
  • pomyśl o terapii indywidualnej;
  • znajdź grupę wsparcia ( zapytaj terapeutę/psychologa swojego dziecka o takie spotkania);
  • nie odkładaj swoich problemów na potem, one również mogą rzutować na walkę z chorobą dziecka

  • Karolina Laurentowska