Magister psychologii ze specjalnością kliniczną oraz oligofrenopedagog.

Ukończyła szereg specjalistycznych kursów z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in.: w placówkach oświatowych oraz placówkach służby zdrowia (w tym: Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej).
W pracy z pacjentem działa interdyscyplinarnie. Metody stara się dopasować do jego potrzeb i możliwości. W przypadku dzieci i młodzieży opieką psychologiczną obejmuje także rodzinę pacjenta.
Specjalizuje się w terapii dzieci i młodzieży

Świadczy pomoc w zakresie diagnozy i terapii u dzieci i młodzieży:

 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia zachowania i emocji
 • Zaburzenia funkcjonowania społecznego (w tym diagnoza i terapia mutyzmu wybiórczego)
 • Zaburzenia odżywiania
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • Niepełnosprawność intelektualna
 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia depresyjne
 • Zespoły pourazowe
 • możliwość konsultacji on-line

Pomoc w zakresie diagnozy i terapii dorosłych:

 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia nerwicowe
 • Zaburzenia depresyjne
 • Zaburzenia odżywiania się
 • Rozwój osobisty

Miejsca pracy:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku-Białej
 • PSYCHOMedical w Bielsku-Białej