Certyfikaty i uprawnienia

Dr Jolanta Klemens

Certyfikaty i uprawnienia:

  • Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
  • Dyplom Egzaminu specjalizacyjnego z psychiatrii I StopniaDyplom  Egzaminu specjalizacyjnego z psychiatrii II Stopnia
  • Świadectwo ukończenia 4 letnich studiów podyplomowych: Podstawy Psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2005r.)
  • Świadectwo ukończenia 4 letnich studiów podyplomowych: Szczegółowe Problemy Psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2007r.)
  • Zaświadczenie Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej o wpisaniu na listę stałych biegłych sądowych z zakresu psychiatrii w latach
  • Zaświadczenie Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej o wpisaniu na listę stałych biegłych sądowych z zakresu uzależnień od alkoholu w latach
  • zaświadczenie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w Gorzycach – szkolenie z zakresu podstaw terapii uzależnienia od alkoholu, pierwszego kontaktu z pacjentem uzależnionym, diagnostyki zespołu uzależnienia od alkoholu, metod terapii osób uzależnionych od alkoholu, metod krótkiej interwencji motywującej do terapii, orzecznictwa oraz sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia.
  • Beskidzka Izba Lekarska – wygłoszenie referatu w trakcie zebrania naukowo-szkoleniowego: „Menopauza – Zaburzenia depresyjne u kobiet w okresie menopauzy”
  • Beskidzka Izba Lekarska – Prelegent – kurs medyczny – „Benzodiazepiny – blaski i cienie”