Magister neurologopeda, logopeda.

Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując tytuł logopedy dyplomowanego,
następnie studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim z tytułem neurologopedy.

Pracuje na oddziale szpitalnym Sanatorium Gwarek z dorosłymi po uszkodzeniach mózgu, oraz z dziećmi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i szkole podstawowej.

Świadczy usługi w zakresie diagnozy i terapii u dzieci i młodzieży:

 • wady wymowy,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • jąkanie,
 • nieprawidłowe oddychanie i połykanie,
 • zaburzenie ze spektrum autyzmu,
 • dysleksja, dysgrafia, dysortografia,
 • zaburzenia kompetencji językowych,
 • upośledzenia umysłowe (zespół Downa).

Pomoc w zakresie diagnozy i terapii dorosłych:

 • diagnoza neurologopedyczna skierowana do pacjentów po udarach lub mechanicznych uszkodzeniach mózgu;
 • terapia zaburzeń wynikających z nieprawidłowości funkcjonowania aparatu oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnego (np. dyzartria i dysfagia);
 • terapia treningu słuchowego, pamięciowego (zespoły otępienne);
 • masaż PNF nerwów czaszkowych, ze szczególnym uwzględnieniem nerwu VII twarzowego;
 • program Johanssen - stymulacja słuchowa wg. Kjelda Johanssena:
  • małymi dziećmi ( od 3 r. ż), z opóźnionym rozwojem mowy,
  • z dysleksją,
  • z ADHD,
  • z zaburzeniami koncentracji,
  • z zaburzeniami uwagi słuchowej,
  • z zaburzeniami percepcji słuchowej,
  • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji,
  • poleceń, z osobami z porażeniem mózgowym,
  • z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki,
  • z osobami z autyzmem.