Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Doświadczenie zawodowe zdobył w pracy z dziećmi i młodzieżą objętymi instytucjonalną opieką zastępczą oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w SP ZOZ  w Bielsku-Białej. Aktualnie słuchacz czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Prowadzi prywatny Gabinet Psychoterapii i Edukacji w Bielsku-Białej. Pracuje pod superwizją certyfikowanych psychoterapeutów. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

 

Świadczy pomoc terapeutyczną młodzieży i osobom dorosłym, które odczuwają dyskomfort dotyczący:

  • trudności w relacjach osobistych i zawodowych,
  • zaburzeń depresyjnych, doświadczenia utraty bliskiej osoby
  • poczucia osamotnienia, nudy i pustki, niskiej samooceny,
  • lęków, fobii, natręctw oraz innych zaburzeń nerwicowych,
  • zachowań autodestrukcyjnych oraz różnego typu zaburzeń osobowości,
  • traumatycznych przeżyć uniemożliwiających powrót do równowagi.