Lekarz medycyny, specjalista psychiatra.

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Szkolenie specjalizacyjne odbyło się w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie.

Świadczy pomoc w zakresie diagnozy i terapii farmakologicznej:

 • zaburzeń psychotycznych:
  • schizofrenia,
  • zaburzenia urojeniowe,
 • zaburzeń nastroju:
  • zespoły depresyjne,
  • zaburzenia afektywne dwubiegunowe,
  • nawracające zaburzenia depresyjne,
  • uporczywe zaburzenia nastroju,
 • zaburzeń nerwicowych,
 • organicznych zaburzeń psychicznych,
 • PTSD,
 • zaburzeń odżywiania,
 • realizuje wizyty domowe.
Miejsca pracy:
- Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie
- PSYCHOMedical w Bielsku-Białej