Psycholog ze specjalnościami kliniczną oraz neuropsychologią.
Certyfikowany Trener Rozwoju Osobistego i Biznesu. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii w nurcie psychodynamicznym na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył kurs TSR - Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz szkolenia z zagadnień coachingu i NVC – komunikacji w oparciu o porozumienie bez przemocy.

Świadczy pomoc osobom dorosłym i młodzieży, w zakresie:

  • Terapii krótkoterminowej (TSR)
  • Terapii w nurcie psychodynamicznym
  • Diagnostyki psychologicznej
  • Treningu asertywności
  • Treningu umiejętności komunikacyjnych
  • Zarządzania sobą w czasie
  • Wystąpień publicznych
  • Perswazji w komunikacji
  • Negocjacji
  • Zarządzania zmianą i osiąganiem zamierzonych celów osobistych i zawodowych