Certyfikowany Trener Rozwoju Osobistego i Biznesu. Absolwent studiów podyplomowych w tematyce rozwoju osobistego.
Ukończył szkolenia z zagadnień coachingu oraz NVC – komunikacji w oparciu o porozumienie bez przemocy.

Obecnie magistrant psychologii ze specjalnością kliniczną i neuropsychologią.

Świadczy pomoc osobom dorosłym i młodzieży, które chcą realizować tematy związane z:

  • Treningiem asertywności
  • Treningiem umiejętności komunikacyjnych
  • Zarządzaniem sobą w czasie
  • Wystąpieniami publicznymi
  • Perswazją w komunikacji
  • Negocjacjami
  • Zarządzaniem zmianą i osiąganiem zamierzonych celów osobistych i zawodowych