ARCHIWUM: październik 2015

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

W dniu 6 listopada 2008 r. został uruchomiony bezpłatny, ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111. Telefon służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony, zapewnia dzwoniącym kontakt z fachowcami w trudnych dla nich sytuacjach. Telefon prowadzony jest przez Fundację Dzieci Niczyje. Pod telefonem dyżurują specjaliści, głównie psychologowie i pedagodzy, którzy pomagają…
Czytaj więcej

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Działa również Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12, który jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Z numerem 800 12 12 12 można połączyć się bezpłatnie z każdego stacjonarnego numeru oraz za pośrednictwem strony internetowej. Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również dzwonić osoby dorosłe, by zgłosić problemy dzieci. Telefon…
Czytaj więcej

Urlop nauczycielski dla poratowania zdrowia

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2003, nr 118, poz. 1112 ze zm.), urlop płatny dla poratowania zdrowia przysługuje tylko nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. W zakresie ochrony zdrowia, do emerytowanych nauczycieli mają jedynie zastosowanie przepisy o prawie…
Czytaj więcej