Kursy i szkolenia

Dr Jolanta Klemens

Kursy i szkolenia:

 • 1994r. – „Kurs podstawowy z zakresu Diagnostyki Ultradźwiękowej”
 • 1999r. – Oddział Kliniczny Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej – „Psychiatria rozwojowa”
 • 2000r. – Sekcja Naukowa Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – „przemoc w rodzinie – kto i dlaczego znęca się nad dziećmi”
 • 2000r. – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – „Dylematy terapii schizofrenii – jak leczyć i nie szkodzić?”
 • 2000r. – Oddział Kliniczny Psychiatrii ŚAM – „Schizofrenia dzieci i młodzieży”
 • 2002r. – Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – „Leczenie nawrotów schizofrenii – problemy i nadzieje”
 • 2002r. – Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – „Orzecznictwo w psychiatrii”
 • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Zarząd Główny – konferencja: „Schizofrenia: nowe wyzwania, nowe możliwości”
 • 2003r. – Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – Konferencja Naukowa Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • 2003r. – Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Choroba afektywna dwubiegunowa”
 • 2004r. – Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne”
 • 2004r. – Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Śląski – „Terapia depresji lekoopormych”
 • 2005r. – Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – Euroregionalna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „XI Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne”
 • 2005r. – Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT – „Zabuzrenia afektywne dwubiegunowe – zmienne oblicza choroby”
 • 2005r. – Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – Konferencja Naukowa „Wszystko o agresji – patomechanizmy i leczenie”
 • 2005r. – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie  – Konferencja Naukowa „Postępy diagnostyki i terapii nawracających zaburzeń nastroju”
 • 2005r. – Sekcja Psychofarmakologii  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – Konferencja Naukowa- „Wszystko o agresjii – patomechanizmy i leczenie”
 • 2006r. – Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zaburzenia Obsesyjno-Kompulsyjne”
 • 2006r. – Oddział Alzheimerowski Kliniki Neurologii CSK MSWiW w Warszawie – „Praktyczny i teoretyczny kurs w zakresie rozpoznawania i leczenia chorób zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego”
 • 2006r. – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – „Problemy etyczne, społeczne i prawne związane z rozpoznawaniem i leczeniem nawracających zaburzeń afektywnych”
 • 2006r. – Medycyna Praktyczna – Szkolenia – „problemy orzecznictwa rentowego z zakresu neurologii i psychiatrii”
 • 2006r. – Komisja Kształcenia  PolskigoTowarzystwa Psychiatrycznego – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zaburzenia Obsesyjno-Kompulsyjne – Edycja II”
 • 2006r. – Katedra Psychiatrii CM UJ w Krakowie – „Schizofrenia –  różne konteksty, różne terapie”
 • 2006r. – Komisja Kształcenia Ustawicznego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – „Zaburzenia Psychiczne i neurologiczne u osób starszych”
 • 2006r. –  Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT – „Osobowość z pogranicza a zaburzenia afektywne dwubiegunowe – podobieństwa, różnice, trudności diagnostyczne i terapeutyczne”
 • 2007r. – Centrum Psychiatrii w Katowicach – „Zespół uzależnienia od alkoholu – wymiar medyczny, terapeutyczny, społeczny”
 • 2007r. –  Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – „Zaburzenia efektywne – od teorii do praktyki”
 • 2007r. –  Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Funkcje poznawcze a farmakoterapia”
 • 2007r. – Centrum Psychiatrii w Katowicach, I Klinika Psychiatrii IPiN w Warszawie – VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa -„Kazuistyka w psychiatrii”
 • 2007r. – Akademia Medipress – warsztaty szkoleniowe –  „Współistnienie depresji i zaburzeń lękowych”
 • 2007r. – Russia, St. Petersburg – World Association for Dynamic Psychiatry- „What is New in Psychiatry and Psychoterapy? Creative Dimensions in Modern Treatment”
 • 2008r. – warsztaty edukacyjne – „Jak optymalnie wykorzystać możliwości terapii schizofrenii – analiza przypadków klinicznych”
 • 2008r.- XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z Psychiatrii Sądowej
 • 2008r. -Wisła – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – „Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii – Farmakoterapia i psychoterapia – jeden cel, dwie drogi”
 • 2009r. – kurs medyczny -„Pacjent depresyjny w praktyce lekarza kardiologa”
 • 2009r. – Instytut Psychiatrii i Neurologii – XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – „Farmakoterapia, Psychoterapia i Rehabilitacja Zaburzeń Afektywnych nt. Wyzwania i możliwości leczenia depresji”
 • 2009r. – Centrum Psychiatrii w Katowicach, I Klinika IPiN w Warszawie – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kazuistyka w psychiatrii”
 • 2009r. – polskie Towarzystwo Psychiatryczne – I Konferencja Naukowa Szpitala Babińskiego – „Kierunki Rozwoju….90 lat pracy Szpitala”
 • 2010r. – Polskie Towarzystwo psychogeriatryczne, Katedra i Klinika Psychiatrii AM we Wrocławiu – VII Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego – „Wiek Podeszły – Jednostka- Społeczeństwo: Wyzwania Terapeutyczne”
 • 2011r. – X Łódzkie Warsztaty Psychogeriatryczne
 • 2011r. – Dubrovnik, Croatia – 17th International Congress for the Psychological Treatments of the Schizofrenias and other Psychoses”
 • 2011r. – Slovakia, Bratislava – professional Symposium – „Central European Perspectives od Treatment of Dementia, Schizofrenia and Bipolar Disorder”
 • 2011r. – Argentina, Buenos Aires – 15th World Congress of Psychiatry
 • 2012r. – Warszawa – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – „Schizofrenia Forum”
 • 2012r. – Dublin – Symposium „Focus on CNS Disorders 2012″
 • 2012r. – The Marce Society – France – Paris – Congress „Acting Together in Perinatology”
 • 2013r. – Warsztaty z zakresu pomocy przedmedycznej – organizowane wspólnie przez Bielskie Pogotowie ratunkowe, Grupę Beskidzką GOPR, Polski czerwony Krzyż, CKiR „Orle Gniazdo”
 • 2014r. – Konferencja Naukowa w Warszawie –  „Schizofrenia Forum”
 • 2014r. – 16-19.05 – 21st Multidisciplinary International Neuroscience and Biological Psychiatry Conference : „Stres and Behavior”- St-Petersburg, Russia
 • 2014r. – II Ogólnopolski Kongres Starzenia Się – Pacjent 65+ w codziennej Praktyce Lekarskiej
 • 2014r. – XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – „Pacjent trudny do terapii”
 • 2014r. – VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowoczesne metody leczenia uzależnień i zaburzeń psychicznych. Alkoholizm i uzależnienia krzyżowe”
 • 2014r. – Konferencja Naukowa w Poznaniu – „Nowoczesne leczenie chorób afektywnych”
 • 2015r. – Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Zakopane – „Depresja to wielki społeczny obowiązek”.
 • 2015r. – Bielsko-Biała – „Zaburzenia otępienne-diagnostyka, leczenie, procedury prawne - spojrzenie lekarza praktyka”
 • 2015r. – Warszawa – „I Międzynarodowa Konferencja 2016 - Rehabilitacja Seksualna”