Spravato

Jak wygląda leczenie lekiem SPRAVATO®?

Proces leczenia lekiem Spravato trwa co najmniej 6 miesięcy i składa się z 4 etapów:

 

Kwalifikacja do leczenia – wizyta w przychodni u lekarza specjalisty psychiatry w PSYCHOMedical, który na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do leczenia lekiem SpravatoⓇ. Każdy pacjent jest zobowiązany do wykonania aktualnego pakietu badań laboratoryjnych krwi i moczu.

 

I faza leczenia – lek przez 4 tygodnie podawany jest 2 razy w tygodniu – dni ustalane indywidualnie
(koszt I fazy – zależna od ilości podanych dawek leku, cena 28mg Spravato (1 dawka) – koszt ogólnopolski, wynikający z ceny hurtowej leku – ok. 1050 złotych brutto*. Przy minimalnej dawce 2 x w tygodniu po 28mg ok. 8400 złotych plus każdorazowo koszt wizyty związany z podaniem, ok. 2-3 godzin, ok. 480 złotych brutto

 

II faza leczenia – lek przez 8 tygodni podawany jest 1 raz w tygodniu
(koszt II fazy – koszt ogólnopolski, wynikający z ceny hurtowej leku – ok. 1050 złotych brutto*. Przy minimalnej dawce 1 x w tygodniu po 28mg ok. 4200 złotych plus każdorazowo koszt wizyty związany z podaniem, ok. 2-3 godzin, ok. 480 złotych brutto ok. 12 000 zł brutto/m-c)

 

III faza leczenia – przez co najmniej 12 tygodni raz na 2 tygodnie

 

* cena leku jest ustalana odgórnie, może ulec zmianie w zależności od kursu euro, Pacjent pokrywa cenę zakupu leku równoważną z ceną zakupu przez podmiot medyczny, wystawiana jest refaktura na zakupiony lek. Podmiot leczniczy nie ma żadnego wpływu na cenę leku.  Cena za lek może ulec zmianie, jeżeli Pacjent będzie wymagał podania większej, niż najniższa ustalona (tj. 28mg) dawki leku. Decyzja o potrzebie podania podwyższonej dawki leku, każdorazowo jest ustalana bezpośrednio z Pacjentem).

 

 

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Co to jest lek Spravato?

Produkt leczniczy Spravato® jest antagonistą receptora N-metylo-D-asparaginianu (NMDA), który w skojarzeniu z selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny lub inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SSRI lub SNRI) jest wskazany do leczenia osób dorosłych z opornym na leczenie dużym zaburzeniem depresyjnym, którzy nie zareagowali na co najmniej dwie różne terapie lekami przeciwdepresyjnymi w obecnym epizodzie depresyjnym o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Badania kliniczne produktu Spravato® wykazały szybkie zmniejszenie objawów depresyjnych utrzymujących się przez 1 rok.

2. Jakie są wskazania do stosowanie leku Spravato?

Spravato® jest stosowany u dorosłych w celu zmniejszenia objawów depresji, takich jak: uczucie smutku, lęk lub poczucie bezwartościowości, trudności ze snem, zmiany apetytu, utrata zainteresowania ulubionymi aktywnościami, poczucie spowolnienia. Lek stosuje się razem z innym lekiem przeciwdepresyjnym, jeśli pacjent stosował co najmniej 2 inne leki przeciwdepresyjne,
ale nie uzyskał poprawy.
Spravato® podaje się razem z doustnym lekiem przeciwdepresyjnym.1 Lekarz poinformuje pacjenta, jak i kiedy przyjmować lek przeciwdepresyjny.

Lekarz prowadzący lub inny pracownik ochrony zdrowia będzie nadzorował pacjenta za każdym razem, gdy pacjent będzie stosował lek Spravato®.

3. Jak przygotować się do podania leku Spravato?

4. Jak wygląda podanie leku Spravato?

Krok 1: Przedmuchaj nos jednokrotnie
Pracownik ochrony zdrowia poprosi o przedmuchanie nosa jeden raz przed pierwszym podaniem.
Krok 2: Usiądź i odchyl głowę
Pracownik ochrony zdrowia przygotuje do użycia dozownik z aerozolem do nosa i wręczy pacjentowi.
Krok 3: Pierwszy otwór nosowy
Należy włożyć końcówkę prosto do pierwszego otworu nosowego. Oparcia dla nosa powinny dotykać brzegów otworu nosowego.
Należy zatkać drugi otwór nosowy i robiąc wdech przez nos, jednocześnie przycisnąć tłok do końca.
Należy wyjąć końcówkę z nosa i delikatnie wciągać powietrze po rozpyleniu, aby utrzymać lek w nosie.
Krok 4: Drugi otwór nosowy
Powtórzyć procedurę do drugiego otworu nosowego. Można zamienić ręce aby ułatwić podanie.
Krok 5: Sprawdzenie dozownika
Po podaniu leku należy oddać dozownik pracownikowi ochrony zdrowia. Sprawdzi on czy dozownik jest pusty.
Krok 6: Odpoczynek
Teraz należy odpocząć 5 minut w pozycji półleżącej. Odchylenie głowy do tyłu ułatwia utrzymanie leku w nosie. W razie wycieku płynu z nosa, przetrzeć nos chusteczką, a nie wydmuchiwać nosa.

 

Jeśli wymagane jest użycie więcej niż jednego dozownika
pracownik ochrony zdrowia poda pacjentowi jeszcze jeden przygotowany dozownik. Należy użyć dozownika tak jak poprzedniego powtarzając kroki 2 do 6.
Nie wydmuchiwać nosa pomiędzy użyciem kolejnych dozowników

 

5. Co się dzieje po podaniu leku Spravato?
Po przyjęciu leku Spravato® pacjent pozostanie w placówce lub klinice.
Lekarz lub pracownik ochrony zdrowia upewni się, że pacjent czuje się komfortowo. Pacjent będzie mógł odpocząć w wygodnym fotelu lub będzie mógł się położyć.
Po przyjęciu leku Spravato® u pacjenta mogą wystąpić działania niepożądane; zazwyczaj mają one charakter krótkotrwały
(około 90 minut).

Każdy reaguje inaczej na leki, więc u niektórych osób może wystąpić mniej działań niepożądanych niż u innych. Poniżej wymieniono bardzo często występujące (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób) działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Spravato®1, chociaż nie u każdego one wystąpią:

• uczucie oderwania od siebie, swoich myśli, uczuć i rzeczy wokół siebie
• zawroty głowy
• ból głowy
• zmiana odczuwania smaku
• uczucie senności
• zmniejszone czucie lub wrażliwość, w tym w okolicy ust
• uczucie wirowania
• wymioty
• nudności

 

Lekarz będzie regularnie monitorował samopoczucie i ciśnienie krwi pacjenta.
Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku (powyżej 65 lat), będzie dokładnie obserwowany, ponieważ może się zwiększyć ryzyko upadku, gdy pacjent zacznie się poruszać po podaniu leku.
Pacjent zostanie poinformowany przez lekarza o czasie opuszczenia placówki. W badaniach klinicznych większość pacjentów była gotowa do opuszczenia placówki po 90 minutach od przyjęcia leku Spravato®.

6. Jakie są działania niepożądane leku Spravato?

• dysocjacja
• sedacja
• podwyższone ciśnienie krwi
• nadużywanie

7. Czy mogę prowadzić samochód po podaniu leku Spravato?
Ostrzeżenie!
NIE WOLNO prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn po podaniu leku Spravato®,
aż do następnego dnia po spokojnej nocy, przespanej snem regenerującym.
Proszę zaplanować podróż do domu transportem publicznym, taksówką lub poprosić kogoś,
o odwiezienie do domu pacjenta, który przyjął lek Spravato®.

 

Szczegółowe informacje dotyczącze leczenia

lekiem SPRAVATO® w PSYCHOMedical

 

Leczenie wymaga kontroli stanu zdrowia u lekarza kwalifikującego w PSYCHOMedical je minimum co 4 tygodnie.

Koszt konsultacji lekarskich tj. kwalifikacji wynosi 230 złotych, dodatkowo koszt zlecanych, niezbędnych badań lkaboratoryjnych.

Koszt jednorazowego podania leku zawierający kwalifikację wstępną przed podaniem, badanie stanu klinicznego pacjenta wraz z podaniem leku (wyłączając koszt leku) oraz opiekę pielęgniarska przez 90-180 min wynosi 480 złotych brutto.

Jednorazowe podanie leku i monitorowanie stanu pacjenta trwa co najmniej 95 minut i wiąże się z przebywaniem w tym czasie w placówce PSYCHOMedical pod nadzorem pielęgniarki.

Leki zamawiane są dla pacjenta po ich wcześniejszym opłaceniu, minimum 7 dni przed datą planowanego podania. Brak płatności skutkował będzie niemożnością podania leku.

Po opłaceniu leczenia i zamówieniu przez PSYCHOMedical leków nie ma możliwości zwrotu kosztów leczenia. Możliwość zwrotu nadpłaty jest możliwa jeśli pacjent zgłosi rezygnację z podania na co najmniej 7 dni przed podaniem.

Na żadnym etapie leczenia nie istnieje możliwość wydania pacjentowi leku do podania poza PSYCHOMedical. Wynika to z regulacji prawnych.

Po wizycie kwalifikacyjnej u lekarza i pozytywnym zakwalifikowaniu do leczenia Spravatoâ pacjent jest umawiany na termin podania leku Spravatoâ.

Po opłaceniu leku PSYCHOMedical skontaktuje się z pacjentem w celu ustalenia terminu pierwszej wizyty, a następnie zamówi odpowiednią ilość leków do placówki. Harmonogram kolejnych podań leku wynika z charakterystyki produktu leczniczego.

Warunkiem podania leku jest wcześniejsze podpisanie klauzuli informacyjnej dotyczącej skuteczności leczenia lekiem Spravato