Magister psychologii oraz psychoterapeuta w trakcie całościowego czteroletniego certyfikowanego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Uczelnia jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Studia magisterskie ukończyła na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Katowicach ze specjalnością Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego.

Doświadczenie kliniczne zdobywała w ramach stażów terapeutycznych w Beskidzkim Centrum Zdrowia Psychicznego na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym oraz w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu również na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym. Współuczestniczyła w prowadzeniu terapii grupowej oraz prowadziła terapię indywidualną.

W celu wspierania rozwoju własnych kompetencji i pasji zawodowych bierze systematyczny udział w konferencjach i seminariach klinicznych. Swoją pracę poddaje superwizji indywidualnej oraz grupowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Prowadzi terapię indywidualną, wspierającą oraz psychoedukację. W ramach praktyki terapeutycznej pracuję w podejściu psychodynamicznym.

Obszar świadczonej pomocy w zakresie terapii osób dorosłych i praktyki klinicznej obejmuje:

  • terapię zaburzeń nastroju w tym depresje
  • zaburzenia lękowe
  • zaburzenia osobowości

Pomagam w rozwiązywaniu problemów związanych z budowaniem relacji oraz komunikacji interpersonalnej. Pracuję z osobami w kryzysach życiowych – normatywnych, małżeńskich, rodzinnych.