Magister psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Uczestniczyła w wielu szkoleniach m.in. w zakresie tematyki dialogu motywującego, programów ograniczania picia, uzależnień behawioralnych oraz wsparcia dla osób doznających przemocy. Jest w trakcie pięcioletniego kursu psychoterapii przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pt. „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem systemowej terapii rodzin”.

Świadczy pomoc w zakresie diagnozy i terapii u dorosłych, którzy:

  • ryzykownie lub szkodliwie używają substancji chemicznych i/lub czynności i chcą wrócić do używania tych substancji/czynności w sposób bezpieczny
  • cierpią z powodu uzależnienia od substancji chemicznych (alkohol, dopalacze, narkotyki, leki, nikotyna itp.)
  • cierpią z powodu uzależnienia behawioralnego (np. od hazardu, gier komputerowych, pracy, Internetu, zakupów itp.)
  • są bliskimi osób uzależnionych lub nadużywajacych substancji/czynności (ich partnerami, rodzicami, dziećmi itp.)
  • są w kryzysie, doświadczają trudności w radzeniu sobie z emocjami i potrzebują wsparcia oraz pomocy psychologicznej