Lekarz medycyny, specjalista psychiatra.
Ukończyła Śląską Akademię Medyczną, uzyskała specjalizację I i II stopnia z zakresu psychiatrii.

Psychoterapeuta.
Ukończyła 4 letnie studia podyplomowe: Podstawy Psychoterapii oraz Szczegółowe Problemy Psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W latach 1994-2007 – asystent oraz starszy asystent w Subrejonowym Ośrodku Leczenia Psychiatrycznego w Bielsku-Białej

Konsultant
Przez wiele lat była konsultantem z zakresu psychiatrii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej oraz Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej.

Biegły Sądowy
Wiele lat pełniła funkcję stałego biegłego sądowego z dziedziny psychiatrii przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej oraz biegłego d/s uzależnień od alkoholu. Doświadczenie w orzekaniu sądowym w sprawach cywilnych, karnych, w Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w sprawach o uzależnienia, ubezwłasnowolnienia.

Pełnomocnik
Aktualnie pełni funkcję pełnomocnika d/s zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej.

Komisja Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
Przewodniczyła Komisjom Orzekającym o Stopniu Niepełnosprawności w Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej.

Konsultant Domów Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Bielskiego
Przez wiele lat pełniła funkcję konsultanta psychiatry w Domach Pomocy Społecznej.

Wykładowca
Pełni funkcję wykładowcy w trakcie spotkań naukowych oraz konferencji naukowych organizowanych dla dla lekarzy, pielęgniarek, położnych, nauczycieli w tym organizowanych przez Beskidzką Izbę Lekarską oraz Beskidzką Izbę Pielęgniarek i Położnych, przez Urząd Marszałkowski w Bielsku-Białej.

Powadziła zajęcia dydaktycznych dla młodzieży w ramach programu Unii Europejskiej: „Nasza wiedza Nasza przyszłość”.

Pani lek. med. specjalista psychiatra Jolanta Klemens przyjmuje w ciągu tygodnia, telefoniczne ustalanie terminów wizyt.

Świadczy pomoc w zakresie diagnozy i terapii farmakologicznej dorosłych i młodzieży:

 • zaburzeń depresyjnych
 • zespołów nerwicowych
 • zaburzeń psychotycznych, w tym:
  • schizofrenii
  • zaburzeń urojeniowych
 • zaburzeń nastroju
 • zaburzeń afektywnych dwubiegunowych
 • nawracających zaburzeń depresyjnych
 • uporczywych zaburzeń nastroju
 • niedorozwojów umysłowych
 • zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży
 • zaburzeń odżywiania
 • stanów kryzysowych
 • zespołów pourazowych
 • zespołów stresu pourazowego po traumatycznych wydarzeniach – śmierć bliskiej osoby, stany po wypadkach komunikacyjnych
 • organicznych zaburzeń psychicznych
 • zaburzeń psychicznych w trakcie ciąży,
 • zaburzeń okołoporodowych (stany depresyjne poporodowe i inne),
 • niedorozwojów umysłowych
 • zespołów otępiennych na podłożu naczyniowym
 • zespołów otępiennych na podłożu zanikowym mózgu
 • zespołów otępiennych na podłożu mieszanym
 • wydawanie niezbędnych zaświadczeń w procesach o leczenie psychiatryczne bez wymaganej zgody (Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego)
 • wydawanie niezbędnych zaświadczeń w procesach o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej, Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych osób z zaburzeniami psychicznymi bez wymaganej zgody
 • wydawanie niezbędnych zaświadczeń w procesach o ubezwłasnowolnienie

CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA
KURSY I SZKOLENIA
PRZEPROWADZONE SZKOLENIA