Ubezwłasnowolnienie – dla kogo? Kiedy? Jak?

Dnia 27.05.2015r. w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej ul. Krasińskiego 28 odbyło się szkolenie pt. Ubezwłasnowolnienie - dla kogo? Kiedy? Jak?

Szczegóły przeprowadzonego szkolenia

Wykładowcy: mgr prawa Ilona Kolarz SSO I wydziału Cywilnego w Bielsku-Białej
lek. med. Jolanta Klemens - PSYCOMedical

07.03.2015r. g. 10.00

Temat: "ALKOHOL - PROBLEM SPOŁECZNY - NOWOCZESNE SPOJRZENIE TERAPEUTYCZNE".

W szkoleniu brali udział tak sławni znawcy tematu jak:

Prof. Krupka-Matuszczyk - Klinika Psychiatrii i Psychoterapii w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny - rozpoczęcie konferencji
Wykład: Diagnostyka zespołu uzależnienia od alkoholu.

Dr n.med. B. Habrat - Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie - Niezbędne minimum współczesnej wiedzy o zaburzeniach używania alkoholu,
które pozwoli na skuteczne i bezpieczne postępowanie wobec pacjentów, i satysfakcję dla lekarzy p.o.z.

Mgr Karina Stasiak - Klinika "Wolmed" - Ośrodek Leczenia Uzależnień - Najnowsze spojrzenie terapeutyczne w terapii osób uzależnionych od alkoholu.

Lek. Med. Jolanta Klemens - "Psychomedical" - Najnowsze trendy farmakologiczne w terapii osób uzależnionych od alkoholu.

Ksiądz Doktor Wacław Borek - Uniwersytet Opolski - „Od Syracha w Biblii do Syraha w butelce, czyli kaznodziejski wykład
o degustowaniu się winem”

Pozdrawiam bardzo serdecznie, Jolanta Klemens