Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

W dniu 6 listopada 2008 r. został uruchomiony bezpłatny, ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111. Telefon służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony, zapewnia dzwoniącym kontakt z fachowcami w trudnych dla nich sytuacjach. Telefon prowadzony jest przez Fundację Dzieci Niczyje.

Pod telefonem dyżurują specjaliści, głównie psychologowie i pedagodzy, którzy pomagają osobom potrzebującym rozmowy i wsparcia.

Celem telefonu jest przede wszystkim udzielanie wsparcia, pomoc psychologiczna, informowanie tj. dostarczanie odpowiedniej wiedzy oraz interwencja co wiążę się z koniecznością współpracy z innymi instytucjami, np. policją lub pogotowiem ratunkowym.

Telefon jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat.

Telefon jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 12.00 do 20.00. Połączenie jest bezpłatne. Dodatkowe informacje o zasadach działania telefonu 116 111 można znaleźć na stronie internetowej www.116111.pl.

Specjaliści, którzy dyżurują przy telefonie rozmawiają z osobą o każdym problemie. Osoba, która dzwoni nie musi podawać swoich danych i adresu zamieszkania. Rozmowy są w pełni dyskretne. Specjaliści wskazują również, gdzie szukać pomocy. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia dziecka, gdzie pojawiają się niepokojące sygnały, informacje są przesyłane do odpowiednich instytucji.

Na stronie internetowej www.116111.pl/strefa_wiedzy są przedstawione tzw. strefy wiedzy o które najczęściej pytają osoby dzwoniące.