Kurs medyczny – Prowadzenie dokumentacji medycznej – w świetle zmian prawa medycznego

Data: 26.04.2016
Miejsce: Bielsko-Biała
Temat kursu medycznego: "Prowadzenie dokumentacji medycznej - w świetle zmian prawa medycznego"
Dokument PDF: do pobrania

RADA PROGRAMOWA
OŚRODKA KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
ORAZ
FIRMA MYLAN

uprzejmie zapraszają na kurs medyczny nt.

Prowadzenie dokumentacji medycznej
- w świetle zmian prawa medycznego

- mec. Wojciech Wojtal,
prawnik specjalista w zakresie prawa medycznego
Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zebranie odbędzie się dnia
26 kwietnia 2016 r. /wtorek/
o godz. 18.00

w sali wykładowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej
w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 28

Uczestnik szkolenia otrzymuje 3 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów /Dz.U. Nr 231 poz. 2326/

www.bil.bielsko.pl

SZKOLENIE OTWARTE