Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia

Zespół gabinetów świadczy usługi prywatnie (odpłatnie), umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczy odpłatności za leki refundowane.

Termin wizyt ustalane są indywidualnie:

 • telefonicznie:  w godzinach 8:00 – 18:00  tel. 33 816 08 18, +48 514 908 300
 • lub osobiście w gabinecie w godzinach pracy Zespołu Gabinetów Psychiatryczno-Psychologicznych

Na wizytę należy zgłosić się z:

 • dokumentem tożsamości ze zdjęciem
 • potwierdzeniem ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ lub Europejska Karta Ubezpieczenia – niezbędne do wystawiania recept na leki refundowane)
 • posiadanymi dokumentami medycznymi (karty informacyjne leczenia szpitalnego, senatoryjnego, wyniki badań, w przypadku dzieci i młodzieży świadectwa szkolne, opinie psychologiczne i pedagogiczne będące w posiadaniu)
 • dzieci i młodzież do lat 18 na wizytę zgłaszają się w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego.
 • posiadanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
 • posiadaną decyzją o świadczeniach rentowych lub rehabilitacyjnych

Warto wiedzieć… W sekcji „Informacje prawne” znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące aktów prawnych, regulujących leczenie oraz postępowanie w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi, z niedorozwojami umysłowymi, uzależnionymi od alkoholu.

 • Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego – w tym m.in. leczenie osoby chorej psychicznie bez wymaganej zgody
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Przymusowe leczenie osoby uzależnionej od alkoholu
 • Zarządzenie „Niebieska Karta” Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2008 r