Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Działa również Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12, który jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Z numerem 800 12 12 12 można połączyć się bezpłatnie z każdego stacjonarnego numeru oraz za pośrednictwem strony internetowej. Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również dzwonić osoby dorosłe, by zgłosić problemy dzieci.

Telefon działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-20:00. Ponadto, można skontaktować się drogą elektroniczną. Pomoc można uzyskać pisząc na adres: rpd@brpd.gov.pl.