Dla dzieci i nastolatków z Zespołem Aspergera

Zespół Aspergera diagnozuje się z coraz większa częstotliwością. Jego niektóre objawy to ograniczona empatia, uboga komunikacja czy brak umiejętności społecznych.

„Gratuluję, masz zespół Aspergera!” – tak zwykł mawiać Tony Atwood, jeden ze specjalistów właśnie w zakresie tego zaburzenia. Nastolatek, który postrzega świat inaczej niż jego rówieśnicy, ma problemy w zakresie komunikacji oraz relacji interpersonalnych, potrzebuje pomocy. Aby mógł bez problemu poruszać się po świecie zewnętrznym, należy wskazać mu drogę, a także nauczyć podstawowych umiejętności społecznych oraz funkcjonowania pośród większej ilości osób. Tutaj bardzo pomocna może okazać się terapia grupowa.

Komu pomagamy?
- Nastolatkom w przedziale wiekowym 12-17 lat, u których został zdiagnozowany zespół Aspergera.
- Rodzicom dzieci z zespołem Aspergera - pomagamy zrozumieć, jak takie dzieci postrzegają świat i uczymy nowych metod pracy.

Jak pracujemy?
- Dzięki doświadczeniu w pracy z osobami cierpiącymi na Zespół Aspergera mogliśmy stworzyć specjalne zajęcia, które umożliwiają im naukę umiejętności społecznych, a także pozwalają zrozumieć panujące reguły oraz odczuwane emocje.
- Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w niewielkim gronie (maksymalnie 6 osób) i trwają godzinę.
- Raz w miesiącu na zajęcia zapraszani są rodzice, natomiast raz na dwa miesiące rodzice mogą liczyć na dodatkowe, indywidualne konsultacje.

Zajęcia grupowe to okazja do nauki funkcjonowania pośród większej ilości osób. Nasz program nie jest sztywny. Dzięki wiedzy i doświadczeniu możemy dostosować zajęcia do dynamiki i upodobań danej grupy. Jednocześnie zachęcamy do współpracy rodziców dzieci.