Dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera

Zespół Aspergera diagnozowany jest u coraz większej ilości osób. Niektórymi objawami tego zaburzenia są: ograniczone poczucie empatii, uboga komunikacja czy brak umiejętności społecznych.

„Gratuluję, masz zespół Aspergera!” – to zdanie wypowiadał Tony Atwood, który specjalizował się w diagnostyce tej choroby. Nastolatek cierpiący na to schorzenie będzie postrzegał świat w sposób odmienny od rówieśników, będzie miał problemy z komunikacją oraz relacjami interpersonalnymi. Potrzebna jest mu pomoc, aby mógł odnaleźć się w świecie zewnętrznym. Ktoś musi wskazać mu właściwą drogę, nauczyć zasad życia w społeczeństwie i funkcjonowania w grupie ludzi. Doskonałym rozwiązaniem jest terapia grupowa.

Komu pomagamy?
- Nastolatkom w przedziale wiekowym 12-17 lat, u których wykryto zespół Aspergera.
- Rodzicom dzieci z zespołem Aspergera, dzięki czemu mogą lepiej zrozumieć swoje pociechy i nauczyć się, jak z nimi pracować.

Jak pracujemy?
- Nauczymy umiejętności społecznych, pomagamy zrozumieć reguły życia w społeczeństwie, wspólnie poznajemy i nazywamy emocje. To wszystko dzieje się na specjalnych zajęciach, które stworzyliśmy bazując na naszym doświadczeniu w pracy z osobami z zespołem Aspergera.
- Grupy liczą sobie maksymalnie 6 osób, zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają godzinę.
- Raz w miesiącu zajęcia odbywają się wspólnie z rodzicami nastolatków. Raz na dwa miesiące zapraszamy rodziców na dodatkowe indywidualne konsultacje.

Zajęcia grupowe budują w nastolatkach prawidłowe społeczne odruchy. Czerpiemy z naszej wiedzy i doświadczenia, dlatego też nie mamy sztywnego planu zajęć. Terapie są na bieżąco dostosowywane do upodobań i dynamiki danej grupy. Zawsze zachęcamy do współpracy rodziców.