POZOSTAŁE

Dodatkowe usługi świadczone przez poradnię:
- wizyty lekarza w domu
- pomoc w stanach nagłych
- doraźna ocena stanu psychicznego
- zaświadczenia o stanie zdrowia psychicznego
- wydawanie skierowań do szpitala
- kompletowanie dokumentacji medycznej
- zaświadczenia lekarskie dla potrzeb ZUS, KRUS, zespołu orzekania o stopniu niepełnosprawności:
  a) w procedurze o leczenie w trybie art. 23, 24, 29 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
  b) w procedurze o ubezwłasnowolnienie i w innych niezbędnych sytuacjach,
  c) w procedurze wydawania zaświadczeń dla wdrożenia nauczania indywidualnego,