Leczenie nerwic

Leczenie nerwic to proces długotrwały, jednak podjęty wysiłek jest opłacalny. Nerwica może całkowicie wykluczyć cię z normalnego życia. Leczenie nerwicy polega na połączeniu farmakoterapii z oddziaływaniami psychoterapeutycznymi. Zorientuj się, jak powinien przebiegać proces leczenia nerwicy.

Nerwica to choroba, na którą cierpi wiele osób. Jej leczenie zazwyczaj nie jest procesem krótkotrwałym. Nerwicą określa się zespół różnych zaburzeń psychicznych, które bazują na napięciu i lęku. Choroba ta powstaje zazwyczaj przez nierozwiązane wewnętrzne konflikty, których często nie jesteśmy świadomi. Przy leczeniu nerwicy stosuje się farmakologię, jednak sama w sobie nie jest ona rozwiązaniem problemów chorego.

Leczenie nerwicy – kiedy podać leki?
Leki podaje się zazwyczaj wtedy, kiedy choroba zaczyna mocno oddziaływać na życie codzienne chorego. Może on mieć silne lęki, problemy ze snem. Może nie potrafić panować nad dręczącymi go myślami i natręctwami, czyli czynnościami przymusowymi. Chory może także mieć lęki związane z wyjściem z domu oraz kontaktem z innymi ludźmi. Może także mieć obsesję na punkcie swojego zdrowia. Leki, które są podawane w takich sytuacjach, są środkami uspokajającymi. Obniżają ciśnienie i czasem mają właściwości antydepresyjne. Leki te jednak nie chronią przed lękami, a jedynie uciszają je, dzięki czemu chory jest w stanie podjąć psychoterapię bez większych przeszkód.

Leczenie nerwicy – psychoterapia?
Bazą do powstania nerwicy są problemy psychologiczne. Często reakcje nerwicowe wyzwalane są przez trudne sytuacje, jakie dotykają człowieka. Może to być: utrata pracy, mobbing, bieda, brak bezpieczeństwa finansowego, utrata ważnej osoby, toksyczna relacja, podjęcie wyzwań przekraczających możliwości, przewlekły stres, z którym ktoś nie umie sobie poradzić, sytuacja traumatyczna - wypadek, napad, przemoc. Reakcja nerwicowa może być spowodowana przez wiele czynników. Bywa tak, że obiektywnie wcale nie są one problematyczne, jednak ze względu na problemy chorego dla niego mogą wydawać się nie do zniesienia. Psychoterapia ma za zadanie dotrzeć do sedna problemu i uświadomić pacjentowi istnienie konfliktów wewnętrznych. Psychoterapeuta ma stanowić wsparcie dla pacjenta i stworzyć bezpieczną atmosferę tak, aby pacjent nie bał się podzielić swoimi problemami. Terapia ma pomóc pacjentowi właściwie postrzegać siebie, odnaleźć przyczynę problemy i rozprawić się z problemami z przeszłości. Problemy te wpływają na osobowość pacjenta i to w jaki sposób odczuwa. Psychoterapia ma także pomagać z bieżącymi problemami, pomagać budować poczucie własnej wartości i uczyć różnych zachowań interpersonalnych.