Magister psycholog, psychoterapeuta, w trakcie certyfikatu PTP

Ukończyła studia podyplomowe: Podstawy Psychoterapii oraz Szczegółowe Problemy Psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje pod stałą superwizją. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Świadczy pomoc w zakresie diagnozy i terapii osób dorosłych:

 • zaburzeń nerwicowych
 • zaburzeń osobowości
 • zaburzeń odżywiania
 • zaburzeń psychotycznych
 • schizofrenii
 • zaburzeń urojeniowych
 • zaburzeń nastroju
 • zespołów depresyjnych
 • zaburzeń afektywnych dwubiegunowych
 • nawracających zaburzeń depresyjnych
 • zaburzeń stresowych pourazowych
Miejsca pracy:
- SP ZOZ w Bielsku-Białej
- Oddział Dzienny Leczenia Nerwic-Poradnia Leczenia Nerwic w Bielsku-Białej
- PSYCHOMedical w Bielsku-Białej