Magister psycholog, psychoterapeuta, w trakcie certyfikatu PTP

Aktualnie odbywam IV letnie szkolenie z psychoterapii indywidualnej oraz terapii rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Ośrodek posiada akredytacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Swoje zainteresowania zawodowe rozwijam w obszarze podejścia systemowego oraz psychodynamicznego.

Ukończyłam szereg kursów i szkoleń związanych z pomocą i diagnozą dzieci i dorosłych.

Świadczę pomoc w zakresie diagnozy i terapii u dzieci i młodzieży:

  • Zaburzenia zachowania i emocji
  • Zaburzenia lękowe
  • Zaburzenia depresyjne
  • Zaburzenia rozwoju
  • Zaburzenia odżywania

Pomoc w zakresie diagnozy i terapii osób dorosłych:

  • Zaburzenia depresyjne
  • Zaburzenia nerwicowe
  • Zaburzenia lękowe
  • Rozwój osobisty
Miejsca pracy i staży:
- Punkt Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Ustroniu
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustroniu
- Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu
- Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna we Wrocławiu
- Pracownia Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego w Instytucie Psychologii UWr