Lekarz medycyny, specjalista psychiatra.

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Szkolenie specjalizacyjne odbywała m.in. w Subrejonowym Ośrodku Leczenia Psychiatrycznego w Bielsku-Białej.

Świadczy pomoc w zakresie diagnozy i terapii farmakologicznej:

 • zaburzeń psychotycznych:
  • schizofrenia,
  • zaburzenia urojeniowe
 • zaburzeń nastroju:
  • zespoły depresyjne,
  • zaburzenia afektywne dwubiegunowe,
  • nawracające zaburzenia depresyjne,
  • uporczywe zaburzenia nastroju,
 • zaburzeń nerwicowych,
 • organicznych zaburzeń psychicznych,
 • PTSD,
 • zaburzeń psychicznych w trakcie ciąży,
 • zaburzeń okołoporodowych (stany depresyjne poporodowe i inne),
 • zaburzeń odżywiania,
 • realizuje wizyty domowe.
Miejsca pracy:
- Subrejonowy Ośrodek Leczenia Psychiatrycznego w Bielsku-Białej
- PSYCHOMedical w Bielsku-Białej