Lekarz medycyny, Specjalista Psychiatra
Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. Szkolenie specjalizacyjne odbył w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego Collegium Medicum UJ w Krakowie. Tytuł specjalisty psychiatry uzyskał w 2008r.

Świadczy psychiatryczną pomoc w zakresie diagnozy i terapii osób dorosłych:

 • schizofrenii
 • zaburzeń urojeniowych
 • zaburzeń nastroju
 • zespołów depresyjnych
 • zaburzeń afektywnych dwubiegunowych
 • nawracających zaburzeń depresyjnych
 • zaburzeń lękowych
 • zaburzeń adaptacyjnych
 • zespołu natręctw
 • organicznych zaburzeń psychicznych
 • zaburzeń psychicznych w trakcie ciąży,
 • zaburzeń okołoporodowych (stany depresyjne poporodowe i inne),
 • zespołów otępiennych
 • zaburzeń zachowania u dorosłych osób upośledzonych umysłowo

 

Miejsca pracy:
- do niedawna pracował w Oddziale Psychosomatyki i Psychiatrii ZOZ w Oświęcimiu na stanowisku Z-ca Ordynatora
- PSYCHOMedical w Bielsku-Białej