Lekarz medycyny, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta.

Ukończyła studia podyplomowe: Podstawy Psychoterapii oraz Szczegółowe Problemy Psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, w trakcie studiów doktoranckich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Ligocie.

Świadczy pomoc w zakresie diagnozy i terapii farmakologicznej u dzieci i młodzieży:

 • zaburzeń zachowania i emocji dzieci i młodzieży,
 • zaburzeń odżywiania,
 • zaburzeń emocjonalnych wieku rozwojowego,
 • zaburzeń psychotycznych,
 • schizofrenii,
 • zaburzeń urojeniowych,
 • zaburzeń nastroju,
 • zespołów depresyjnych,
 • zaburzeń afektywnych dwubiegunowych,
 • nawracających zaburzeń depresyjnych,
 • uporczywych zaburzeń nastroju,
 • zaburzeń nerwicowych,
 • organicznych zaburzeń psychicznych,
 • niedorozwojów umysłowych.
Miejsca pracy:
- Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.
- Katolicki Ośrodek „Dom Nadziei” dla młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych w tym z podwójną diagnozą.
- Poradnia Zdrowia Psychicznego
- PSYCHOMedical w Bielsku-Białej