Leczenie uzależnień

Leczenie uzależnień określa się jako proces terapeutyczny, który ma na celu reedukację i resocjalizację osoby uzależnionej. Celem leczenia jest pomoc w zaprzestaniu lub ograniczeniu przyjmowania substancji psychoaktywnych przez osobę uzależnioną. Proces ten ma prowadzić również do redukcji szkód oraz powrotu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Leczenie uzależnień stosowane jest najczęściej w przypadku osób nadużywających szkodliwe substancje psychoaktywne.

Proponujemy 2 modele terapii:
- psychoterapię indywidualną
- psychoterapię grupową.