Leczenie zespołów otępiennych

Otępienie jest wynikiem uszkodzeń mózgu, które może powstać za sprawą wielu chorób neurodegeneracyjnych, które w konsekwencji prowadzą do zwyrodnienia tkanki nerwowej.

Otępienie ma wpływ na wyższe funkcje korowe (poznawcze). Negatywnie wpływa na pamięć, myślenie, orientację, rozumienie, liczenie, zdolność uczenia się, język oraz ocenę. Jako jedną z głównych przyczyn otępienia wymienia się chorobę Alzheimera. Mówi się, że ponad połowa osób powyżej 65 roku życia cierpiących na otępienie, jest dotknięta właśnie tą chorobą. Otępienie może występować w towarzystwie takich objawów jak zaburzenia zachowania lub nastroju czy też zaburzenia psychotyczne. Niezbędne jest tu zatem specjalne leczenie objawowe.

Otępienie: przyczyny
- choroba Alzheimera - wywołuje otępienie o typie alzheimerowskim
- choroba Picka i podobne do niej zaburzenia prowadzące do degeneracji płatów skroniowych i czołowych
- choroba Parkinsona
- z ciałami Lewy’ego
- choroba Huntingtona
- choroba Creuzfelda-Jackoba
- zakażenie wirusem HIV lub AIDS może również wywoływać zaburzenia neuropsychologiczne o cechach demencji
- nadużywanie alkoholu
- awitaminoza B12
- nadczynność tarczycy
- udar mózgu

Otępienie: objawy
- problemy z pamięcią krótkotrwałą, przy równoczesnym pamiętaniu dawnych zdarzeń
- zapominanie imion i nazwisk, nazw przedmiotów
- problemy z komunikacją, afazja
- uzależnienie od pomocy innych osób przy codziennych czynnościach, apraksja