BADANIA PSYCHOTECHNICZNE DLA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW ORAZ KIEROWCÓW

BADANIA PSYCHOTECHNICZNE DLA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW ORAZ KIEROWCÓW:

 • Wszystkie kategorie
 • Każdy zawód związany z transportem samochodowym

Badania psychotechniczne dla:

 • Osób pracujących na wysokości powyżej 3 metrów
 • Operatorów niektórych maszyn, urządzeń i sprzętu
 • Osób wykonujących zawody wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej
 • Dla osób skierowanych przez Starostę oraz inne organy samorządowe

Dodatkowo możliwość poszerzenia badan o:

 • Badania laboratoryjne
 • Konsultacje psychiatryczna
 • Kardiologiczna
 • Neurologiczna

Najnowocześniejszy sprzęt do badan

Przyjazne warunki badania

Wykonywane przez uprawnionego psychologa

 • KAT A, B, BE, C, CE, D, T