BADANIA DO BRONI

Yelinet Dziędziel – psycholog upoważniony do badań psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz osób posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 21.05.1999 r. o broni i amunicji ( Dz. U. z 2012 r. poz. 576 z późn. zm)

Badaniom do broni podlegają osoby ubiegające się o pozwolenie lub przedłużenie pozwolenia na posiadanie broni palnej;

 • bojowej
 • myśliwskiej
 • sportowej
 • gazowej
 • alarmowej o kalibrze powyżej 6 mm
 • sygnałowej

do celów:

 • ochrony osobistej, osób i mienia – (broń gazowa i bojowa)
 • łowieckich
 • sportowych (broń palna i pneumatyczna)
 • rekonstrukcji historycznych
 • kolekcjonerskich
 • pamiątkowych
 • szkoleniowych

A także osoby aplikujące na urząd: sędziego, prokuratora, komornika, kuratora, detektywa, pracownika ochrony oraz inspektora ruchu drogowego!

Badaniom podlega:

 • ocena funkcji intelektualnych
 • ocena poziomu dojrzałości emocjonalnej oraz społecznej
 • opis osobowości oraz sposobu funkcjonowania w sytuacjach trudnych

Na badanie proszę przynieść:

 • Dowód osobisty
 • Skierowanie na badanie (jeśli zostało wydane przez policję, pracodawcę lub lekarza)
 • Osoby z wadami wzroku – okulary

Ważne:

Na badaniu powinno się być wypoczętym. Dzień wcześniej nie należy spożywać alkoholu ani innych środków o podobnym działaniu.

Orzeczenie wydawane jest osobiście osobie badanej, w terminie ustalonym indywidualnie podczas badania.

Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się obejmuje w szczególności określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej tej osoby.

Zakres badania psychologicznego może zostać rozszerzony, jeżeli psycholog upoważniony do prowadzenia badania uzna to za niezbędne do prawidłowego określenia sprawności psychologicznej osoby badanej.

Osoba poddająca się badaniu ponosi koszt badania niezależnie od jego wyniku. Opłata dotyczy badania a nie orzeczenia pozytywnego. O orzeczeniu pozytywnym decyduje wynik badania.

Psycholog upoważniony, na podstawie wyników badań, wydaje orzeczenie psychologiczne.