Cennik Usług PSYCHOMedical Badania Psychotechniczne

PSYCHOMedical CENNIK 

Badania psychotechniczne

 

Kierowcy zawodowi –

150 zł

 • kandydaci na kierowców zawodowych wszystkich kategorii
  (C1, C1+E, C, C+E,D1, D1+E, D, D +E)
 • kierowcy zawodowi wszystkich kategorii
 • kierowcy taksówek i pojazdów uprzywilejowanych
 • instruktorzy nauki jazdy i egzaminatorzy
 • kandydaci na instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów
 • kierowcy tramwajów
 • kierowcy rajdowi i wyścigowi

 

Ponowne odzyskanie prawa jazdy –

150 zł

Badanie psychologiczne osób skierowanych za:

 • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości
 • przekroczenie limitu 24 punktów karnych
 • udział w wypadku drogowym

 

Badanie psychologiczne operatorów   –

100 zł

 • operatorów wózków widłowych (wszystkie rodzaje wózków)
 • operatorów dźwigów, koparek, koparko-ładowarek, spycharek, suwnic, żurawi wieżowych i samojezdnych, walców i innych ciężkich maszyn budowlanych

 

Badanie psychologiczne osób pracujących na wysokości pow. 3 m  –

100 zł

Badanie psychologiczne samochód służbowy –

100 zł

Badanie psychologiczne do pracy na stanowisku wymagającym szczególnej

sprawności psychofizycznej  –

100 zł

Badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie –

50 zł