Szybkie i bezpieczne zmniejszenie objawów zaburzeń lękowych, depresji oraz bezsenności u pacjentów — dzięki technologii Alpha-Stim

NIE POZWÓL SIĘ ZATRZYMAĆ.™

Szybkie i bezpieczne zmniejszenie objawów zaburzeń lękowych, depresji
oraz bezsenności u pacjentów — dzięki technologii Alpha-Stim®.

Alpha-Stim AID to urządzenie do przezczaszkowej stymulacji elektroterapeutycznej*
(ang. Cranial Electrotherapy Stimulation, CES), które pozwala leczyć zaburzenia
lękowe, depresję i bezsenność za pomocą prądu elektrycznego
o niskim natężeniu.

• Leczenie metodą Alpha-Stim zapewnia długotrwałe
efekty, ale większość pacjentów odczuwa co najmniej
lekką poprawę już po pierwszej sesji.

• Technologia Alpha-Stim jest bezpieczna — w ciągu
ponad 30 lat stosowania klinicznego nie zgłoszono
żadnych ciężkich zdarzeń niepożądanych.

• Urządzeń Alpha-Stim można używać w ramach
leczenia pierwszego rzutu bądź jako uzupełnienie
farmakoterapii (bez efektu polipragmazji).

Poniżej szczegółowe informację, proszę zapoznać się z broszurą informacyjną oraz podręcznikiem użytkownika.