Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W trakcie specjalizacji z kardiologii. W 2017 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych wyróżniony decyzją Rady Wydziału Lekarsko-Dentystycznego w Zabrzu SUM w Katowicach.

Zajmuje się diagnostyką, leczeniem chorób układu krążenia i zaburzeń rytmu serca w tym:

  • elektroterapia – stymulatory i defibrylatory serca
  • diagnostyka echokardiograficzna (UKG)
  • badania holterowskie (EKG, ABPM)
  • test wysiłkowy