Cennik Usług PSYCHOMedical

CENNIK PSYCHOMedical

 

Wizyty lekarskie:

 

Psychiatryczna dla dorosłych 18+ 

pierwszorazowa/diagnostyczna, po przerwie powyżej 12 miesięcy 200 zł

druga i kolejna 150 zł

Psychiatryczna dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.

pierwszorazowa/diagnostyczna, po przerwie powyżej 12 miesięcy 210 zł

druga i kolejna 170 zł

Wydanie zaświadczenia lekarskiego poza wizytą lekarską

(wymagające dodatkowego czasu na opracowanie)  150 - 170 zł

Specjalista neurolog

150 zł

Specjalista kardiolog, internista

 150 zł 

Wizyta domowa

(cena zależna od miejsca zamieszkania Pacjenta/pobytu Pacjenta) 400 – 500 zł

Wizyta u psychologa:

 Diagnostyczna, terapeutyczna 130 zł

Terapia par – sesja terapeutyczna 260 zł

Trening umiejętności społecznych  -  zajęcia w grupie dla 6 osób 100 zł / 1 sesja

Konsultacja psychiatryczna kwalifikacyjna do treningu umiejętności społecznych 200 zł

 

Badanie psychologiczne:

Badanie psychotechniczne dla kierowców –

cena zależna od rodzaju badania  100 zł - 300 zł

Badanie psychologiczne  - pozwolenie na posiadanie broni 

cena     199 zł

Test Wechsler’a / Ravena 

260 zł

Test MMPI

260 zł

Test – triada organiczna

130 zł

Inne badania do ustalenia osobiście.
Cena badania obejmuje wykonanie, opracowanie wyników i wydanie ich na piśmie.

Coaching w zakresie kompetencji miękkich  - 

sesja 130 zł

 

Na wniosek pacjenta lub przedstawiciela ustawowego pierwsza kopia dokumentacji medycznej -bezpłatnie.

Pozostałe opłaty:

Kserokopia,wydruk potwierdzonej 1 strony dokumentacji medycznej

30 gr

Odpis, wyciąg  potwierdzonej 1 strony dokumentacji medycznej

9,50 zł

 

Wizyta recepturowa – recepta jest wydawana Pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej,
bez przeprowadzenia osobistego badania zgodnie z zaleceniami

150 – 170 zł

 

Wezwanie do zapłaty – koszt wizyty + koszt obsługi administracyjnej 80 zł
+ koszt przesyłki (wg aktualnie obowiązujących stawek pocztowych)

Iniekcja zlecona w trakcie wizycie lekarskiej PSYCHOMedical

bezpłatnie

inne iniekcje 20 zł

Wydanie duplikatu za zgubioną książeczkę wizyt

5 zł

PSYCHOMedical posiada punkt pobrań badań laboratoryjnych.

Materiał do badań pobieramy na miejscu.

Cennik badań laboratoryjnych znajduje się w rejestracji PSYCHOMedical.

Dla Pacjentów PSYCHOMedical  - 15 % na wszystkie badania laboratoryjne